Nyheter

Uppdateringen om entreprenaden från Edvardssons

Denna information sitter även anslagen på entréerna.

Ställningen för Etapp 2 är nu färdig och vi fortsätter byggnationen, av ställningen på Etapp 3.
Vi kommer under v 40 placera en bygghiss mellan Etapp 2 och 3 och vi vill be er med
parkeringsplatser utmed fasaden , att inte parkera era bilar alltför nära framkant p-ruta för
att underlätta montaget av ställningen på etapp 3.
Fasadarbeten på innegården närmar sig sitt slut och vi har som plan att starta nertag av
ställningen på innegården under V41 vid trapphus 3,5,7 .
Vi fortsätter fasadarbeten på etapp 2 med intäckning av fönster och fogfräsning.
En del balkonger har en bit indragen vägg av fasadtegel som vi skall fogfräsa och vi
behöver få rent från dekorationer, krukor och nät mm även där.
Vi har som önskemål att få tillgång till balkonger på Etapp2 under V41 och Etapp 3 under
V43.
Håltagning för ny ventilation i fasad har påbörjats samtidigt som vi fortsätter med vårt
arbete med infodringen av ventilationskanaler, fortsatt löpande information kring det ges ut i er brevlåda.

Med vänlig hälsning //
E. Edvardsson bygg

Vid frågor kontakta:
Tommy Pettersson SBC
031-7454611

Mattias Dalerstedt SBC
031-7016641

Daniel Qvist
Edvardsson Bygg
0704-617845