Du behöver föreningens tillstånd om du ska göra ändringar som rör:

  • Ändringar av väggar, både bärande och ickebärande konstruktion
  • Byte av ytterdörr
  • Ändring av befintlig ledning för avlopp/brunn, värme, gas eller vatten
  • Ändringar som påverkar planlösning t.ex. flytta badrum/kök, ventilation, husets karaktär eller kan vara till nackdel för huset/boende.
  • Ändring utanför lägenhet, exv. sätta upp markis

Kontakta styrelsen och lämna ifylld ansökan. Utlåtande från sakkunnig (byggnadsingenjör/konstruktör) behövs vid ändringar av väggar/planlösning.
Notera att vid ombyggnation av bärande konstruktioner måste den sakkunnig som skriver utlåtandet ha gjort en okulärbesiktning på plats som ligger till grund för rekommendationen av byggnadsval.

Handläggningstid är ca 1-2 månad.

 

Detta får du inte göra

  • Riva väggar eller flytta kök/badrum/dörröppningar (utan tillstånd)
  • Koppla in fläktar till ventilationskanaler eller vädringsluckor
  • Täcka igen ventilation
  • Byta element
  • Ändra fönster

Styrelsen har beslutat att inte tillåta ombyggnationer inom lägenheter om det även påverkar lokaler eller ytor utanför bostaden.


Vad får jag göra?
Det som ingår i ditt Underhållsansvar i lägenhet får du ändra utan tillstånd