Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende mer trivsamt. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Genom att respektera trivselreglerna, som vi gemensamt kommit överens om, kan såväl gammal som ung bidra till den goda gemenskapen i föreningen och till ett trivsamt boende. Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll, drift och reparationer betalas av alla gemensamt.

 • Var aktsam om och vårda våra entréer, trappor och övriga gemensamma utrymmen, både ute och inne.
 • Underrätta styrelsen om skada uppstår i allmänna utrymmen eller den egna lägenheten, likaså vid upptäckt av ohyra eller skadedjur.
 • Lämna aldrig dörrar till allmänna utrymmen öppna eller olåsta.
 • Det är inte tillåtet att placera föremål i trapphusen av brandsäkerhetsskäl (mattor, skor, skohyllor med mera).
 • Parkera inte din cykel eller barnvagn på andra platser än för dessa avsedda.
 • Tänk på dina grannar och för inte oväsen mellan kl. 22 och 07. Om du ska ha fest meddela dina grannar och visa hänsyn.
 • Om vi behöver borra, spika eller andra högljudda renoveringsarbeten så ägnar vi oss åt detta mellan kl. 07 till 21 på vardagar och kl. 09 till 18 på lördagar. För allas trevnad så vidta allmän hänsyn och på övriga tider samt söndagar och storhelger låter vi arbetena vila.
 • För förändringar av lägenhetens planlösning, installation av tvätt- och diskmaskin, uppsättning av markis etc. ta kontakt med styrelsen för ett godkännande före arbetet påbörjas.
 • Piska ej eller skaka mattor, täcken etc. från fönstret eller balkongen, detta ska göras på piskställningarna på gården.
 • Balkonglådor ska ställas på avsedd plats på insidan av balkongen så de inte faller ner och skadar någon. Vattna blommarna med försiktighet så inte grannen under blir blöt.
 • Det är inte tillåtet att grilla på balkongen, dels pga. brandsäkerhet men också av hänsyn till grannarna runt omkring.
 • Rök inte i föreningens allmänna utrymmen inomhus och ta hand om fimpen ute efter dig så den inte ligger och skräpar.
 • Respektera skyltning och gällande regler för motortrafik innanför bommarna.
 • Respektera skyltning och gällande regler för gästparkering samt övriga p-platser.
 • Följ gällande anvisningar för de gemensamma soprummen.

  Det är enbart tillåtet att köra in bil på grönmarkerat område på bilden. För att låna bomnyckel kontaktar du vår fastighetsskötare, med några dagars framförhållning. Kontakt MBA

Icon representing an icon

Föreningens trivselregler kan du ladda ned här.