• Vid försäljning/flytt överlämnar säljaren lägenhets-och portnycklar (3 st av varje) och 4st taggar märkta ”Paralarm” till köparen.
  • Säljaren överlämnar även 2 st kort gästparkeringskort till köparen
  • Nycklar till lokaler såsom hobbyrum, garage etc. lämnas till fastighetsskötarexpeditionen, deposition för dessa återbetalas till medlems valda konto.
  • Utrustning från Telenor (router, Wi-Fi-brygga och TV-box) returneras av säljaren enligt instruktion från Telenor. Kontakta deras kundtjänst på 020-222 222.