Tänk på att ha god framförhållning med er ansökan om andrahandsuthyrning och fyll i all information som krävs. Idag hanteras de på ordinarie styrelsemöte som äger rum en gång i månaden. Mer information om andrahandsupplåtelse finns på http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/

OBS!
När medlem hyr ut sin bostad i andrahand sägs parkeringsavtalet upp. När medlem flyttar tillbaka meddelar medlemmen detta till Boendeservice och hamnar först i kön. Har medlemmen haft garageplats får den välja om den vill stå först i kön till garage eller parkering.

Avgift
I och med antagandet av nya stadgar har bostadsrättsföreningen rätt att ta ut en administrativ avgift enligt §12 för uthyrning i andra hand:
Avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. Bostadsrättsföreningen får ta ut avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren med högst 10 procent av prisbasbeloppet per år. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Styrelsen har beslutat att en administrativ avgift på 10 procent av prisbasbelopp ska tas ut.
Prisbasbeloppet för 2022 är 48300 kr (Prisbasbelopp Regeringen)

Uthyrning via airbnb räknas som kommersiell verksamhet enligt domstolsbeslut och är ej tillåtet inom BRF Ankaret.

 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning