Ett av Ankarets verkliga privilegium är möjligheten till gratis parkering för våra gäster.
Vi har totalt åtta stycken gästparkeringar.


Regler:

  • Endast gästparkeringskort för innevarande år gäller.
  • För dig som medlem gäller enbart den egna p-platsen alternativt en av våra två 30-minutersplatser för lastning och lossning. 
  • Medlemmar som bryter mot detta riskerar böter och få sina gästkort indragna för innevarande år.