Aktiviteter

 

  • Är du intresserad av att anordna någon typ av aktivitet i föreningen, exempelvis återuppta traditionen med Ankarets pubkvällar?
  • Eller har du idéer på något helt annat för att främja gemenskapen i Ankaret?

Hör av dig till styrelsen på