Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär.

 

Ordförande
Erik Enarson Bentzer
   

Vice ordförande
Lena Grundell
      

Ledamot
Karina Nilvall

 

Ledamot 
Johan Lyttbacka
 

Ledamot
Jaime da Silva
 

Ledamot
Ulrika Krave
 

Ledamot
Anita Pärsson
 

Suppleant
Peter Selberg

 

HSB - Ledamot
Jan Elverdam