Föreningslokalen är perfekt att låna för kalas, student eller andra tillställningar.

  • Föreningslokalen kan hyras för 50 kronor/tillfälle (ett tillfälle = ett dygn, kl. 12–12). 
  • WiFi finns nu i föreningslokalen. På routern finns en klisterlapp med QR-kod man kan skanna med kameran på sin mobiltelefon, även användarnamn och lösenord finns där.
  • Det går också att övernatta i lokalen (5 personer), enkla sängar finns att låna.

Bokning
Bokning sker via webben (http://brfankaret.paralarm.se/), i appen Electrolux vision mobile eller på någon av bokningstavlorna vid respektive tvättstuga.
Låser upp lokalen gör du med en av de platta, svarta taggarna som du använder till tvättstugorna.
Det finns även möjlighet att kvittera ut nyckel hos värdinnorna för att nå föreningslokalen via trapphuset.

Värdinnor:

Bor du i uppgång 3-13 kontaktar du i första hand Matilda Almestad
Mail: 
Telefon: 073-184 1748

Bor du i uppgång 15-27 kontaktar du i första hand Louise Henningsson
Mail: 
Telefon: 070-346 0881

Lokalen skall skötas efter samma regler som gäller för alla bostadsrättsinnehavare i föreningen. Bland annat skall inga störande ljud höras efter kl 22.00. 

Det är bostadsrättsinnehavaren och gästen som tillsammans svarar för skötseln av lokalen, att regler följs och att städning utföres. Lokalen är avsedd för släkt och vänner till boende i Brf Ankaret, och utomstående får inte använda lokalen utan styrelsens medgivande.

Regler föreningslokalen.pdf