Nyheter

Vi har fått en ny fastighetsskötare, Katarina heter hon.
Inga förändringar gäller felanmälan eller expeditionstider.


Daniel som vi hade tidigare har valt att avsluta sin anställning hos MBA.

I och med antagandet av nya stadgar har bostadsrättsföreningen rätt att ta ut en administrativ avgift enligt §12 i stadgarna. Styrelsen har beslutat att ta ut en administrativ avgift för detta.

Läs mer om detta under "Föreningen" och "Uthyrning i andra hand"