Nyheter

Sedan några dagar tillbaka kan man ta del av protokollet från stämman som ägde rum 18/11.
Kopia sitter uppsatt på anslagstavlan i respektive trappuppgång.

Trevlig läsning!

Nu är kalendern här på hemsidan uppdaterad med datum.

Dels datum för styrelsemöten, där ni medlemmar är välkomna att träffa delar styrelsen mellan kl. 18.30 och 19.00 på styrelseexpeditionen (gaveln på Haråsgatan 19), dels datum för årsstämman.

Genom föreningens fastighetsförsäkring har vi numera avtal med Anticimex istället för Nomor. Denna information finner du även under fliken "Service".

Om du som medlem upptäcker någon form av skadedjur i din lägenhet eller i fastighetens övriga utrymmen kan du direkt kontakta Anticimex för hjälp. Ange att du ringer från BRF Ankaret på Haråsgatan i Göteborg.
Föreningen har avtal med Anticimex genom vår fastighetsförsäkring. 

Kontaktuppgifter:
Telefonnummer: 075 245 10 00
Du kan även göra en skadeanmälan via webben: Anticimex

Nu har vi ett uppdaterat dokument (lathund) om vad som är föreningens underhållsansvar och vad som är ditt som bostadsrättsinnehavares underhållsansvar.

Du finner det nedan men även under fliken "Föreningen".

Hej kära medlemmar!

Glöm inte bort att komma på årsstämman 18/11 för att göra din röst hörd.
Kan du inte närvara har du möjlighet att ge bl.a. din granne rätten att föra din talan genom en fullmakt.
En sådan fullmakt finner du på anslagstavlorna i trapphusen (anslås under vecka 45) men även här, längre ner i inlägget.
Den person som fått en fullmakt utfärdad till sig måste ta med sig denna fullmakt på stämman.