Nyheter

I morgon mellan kl: 09.00-14.00 kommer MBA att ta bort grus från våra asfalterade ytor.

Därav ombeds medlemmar med parkeringsplats utomhus att ställa sina bilar på annan plats under denna tid.

Se även separat anslag från MBA.

Om man behöver köra in innanför bommarna på vår gård så har vi tagit fram en liten hjälp (se bild).
Enbart på det grönmarkerat område är det tillåtet att köra in bil, vid exv. in-eller utflytt.
Stolpen utanför uppgång 23-27 är sedan en tid tillbaka låst och där gäller nuvarande skyltning, dvs fordonstrafik förbjuden.
En nyligen utförd besiktning visar att den "terassen" inte bör utsättas för fordonstrafik (med undantag för räddningstjänst förstås).
Denna bild finner ni även under Trivselregler

Nästa vecka (vecka 11) kommer en entreprenör hit och byter ut de slitna, skeva, röda trädörrarna.

De ersätts av vita ståldörrar (sådana som vi har bl.a. till hobbyrummet och föreningslokalen).

Vid vissa av dessa dörrar (cykel-och barnvagnsförråd) har det installerats taggläsare sedan tidigare, dessa taggläsare kommer att aktiveras i samband med dörrbytet.

 

Hej kära grannar!

Den nya pandemilagen som började gälla 10/1 i år och sträcker sig till sista september (som det ser ut nu) säger att man får vara max 8 personer åt gången i vår föreningslokal.
Nu tror vi givetvis inte att detta är ett problem då föreningslokalen för tillfället används i liten utsträckning men det är bra att känna till detta.

Så här skriver HSB:
"För den bostadsrättsförening som tillhandahåller gemensamhetslokaler som kan användas för privata sammankomster, såsom fest eller annan social sammankomst, finns det en maxgräns på åtta deltagare. Det innebär alltså att gemensamhetslokaler som används av föreningen, hyrs ut till någon eller lånas ut till någon för en social sammankomst inte får inrymma mer än åtta deltagare åt gången."

Ta hand om er där ute. Nu när våren anlänt är det extra trevligt att vara utomhus :).

 

Den uppmärksamme medlemmen kanske har märkt att det är ny belysning i källaren mellan uppgång 23 och 25?
Där har mer elsäkra, energisnåla och ljusstarka armaturer med rörelsesensorer installerats på prov.
Utvärdering kommer ske av detta och tycker vi att utfallet är bra kommer övriga källargångar + cykel-och barnvagnsförråd få nya armaturer.