Nyheter

Hej i värmen kära grannar.

Måndagen 9e augusti (vecka 32) börjar de tidigare kommunicerade arbetena. Edvardssons bygg kommer utföra renoveringen av fasader och balkonger och Energi och Miljöteknik (EMT) kommer utföra ventilationsarbetena. ⚒️

Vid entrén till Haråsgatan 3 börjar ställning byggas 9e augusti. Man kommer även ta gästparkeringen i anspråk för byggbodar och containrar från detta datum. Dvs fr.o.m 9e augusti fram till att båda husen är klara mot sommaren 2022 kommer gästparkeringen inte vara tillgänglig.

Du kommer som medlem få ytterligare information om när du behöver tömma din balkong och när Energi och Miljöteknik behöver komma in i din lägenhet för ventilationsarbeten.
Det är viktigt att vi medlemmar tömmer våra balkonger och ger entreprenörerna tillgång till våra lägenheter när vi ombeds för att inte försena och därmed fördyra arbetena.

Det kommer att väsnas mycket under fräsningen av fogarna i fasaden, men det är något vi får stå ut med då huset måste underhållas.

Arbetena med A-huset (uppgång 3-17) planeras vara färdiga i januari 2022.
Arbetena med B-huset (uppgång 19-27) har planerad start i januari/februari 2022 och beräknas vara klara i juni 2022.

Ha en fortsatt fin sommar! ☀️ 

 

Hej i sommarvärmen kära grannar!

17/8 kommer det installeras nätverksuttag och router så vi får trådlös internetuppkoppling i föreningslokalen. Perfekt att kunna jobba därifrån om man fortfarande har hemmakontor eller om fasadrenoveringen låter för mycket. 
Givetvis är föreningslokalen fortfarande gratis att boka tills annat meddelas.

Hej grannar!

Vi söker nu flera kandidater till föreningens styrelse inför årsstämman i höst. 
Hör av dig till Olov Agné eller Jaime Da Silva. Vi bor bägge på Haråsgatan 25.
Du når oss enklast via mail
Vill du nå oss via telefon, se anslag uppsatta på trappuppgångarnas anslagstavlor.

Med vänlig hälsning, Valberedningen