Nyheter

Hej kära grannar i uppgång 3-7.

Nu när plasten är borta från era balkonger är det viktigt att ni som inte tömt era balkonger gör det snarast

Nästa vecka (vecka 45, 8/11) ska målarna börja måla balkongerna och då är det väldigt viktigt att balkongerna är tomma (förutom eventuella markiser). 👨‍🎨

Tack för samarbetet 😊

Hej kära grannar!

Ställningen har varit rest ett tag utanför balkongerna vid uppgång 9-11, ni har även fått plast för era fönster. Det är hög tid att ni tömmer era balkonger så entreprenören har fri tillgång till balkongerna. 
Tack för gott samarbete 😊

Arbetena med vårt projekt går framåt, ställningen är snart helt bort från innergården. 🚧
Ställningen var krångligare att bygga ut mot Klareborgsgatan (etapp 2) än vad man tidigare bedömt så där ligger man lite efter tidplan.
För att komma ifatt har Edvardssons bemannat upp med mer folk. 👷‍♀️ 
Man kommer även utföra tysta arbeten några lördagar framöver. Med tysta arbeten menas fogning av fasad. 🔇

Hej kära grannar.

12/10 utförde föreningen en ny energideklaration, här finner ni denna: https://brfankaret.se/foreningen/energideklaration (fliken Ankaret --> Energideklaration)

Ett av åtgärdsförslagen gällande energieffektivisering är injustering av värmesystemet. 🔥🧊
Det är glädjande nog en åtgärd som redan är upphandlad i vår pågående entreprenad med renovering av fasader, balkonger och ventilation. ☺️

Denna information sitter även anslagen på entréerna.

Ställningen för Etapp 2 är nu färdig och vi fortsätter byggnationen, av ställningen på Etapp 3.
Vi kommer under v 40 placera en bygghiss mellan Etapp 2 och 3 och vi vill be er med
parkeringsplatser utmed fasaden , att inte parkera era bilar alltför nära framkant p-ruta för
att underlätta montaget av ställningen på etapp 3.
Fasadarbeten på innegården närmar sig sitt slut och vi har som plan att starta nertag av
ställningen på innegården under V41 vid trapphus 3,5,7 .
Vi fortsätter fasadarbeten på etapp 2 med intäckning av fönster och fogfräsning.
En del balkonger har en bit indragen vägg av fasadtegel som vi skall fogfräsa och vi
behöver få rent från dekorationer, krukor och nät mm även där.
Vi har som önskemål att få tillgång till balkonger på Etapp2 under V41 och Etapp 3 under
V43.
Håltagning för ny ventilation i fasad har påbörjats samtidigt som vi fortsätter med vårt
arbete med infodringen av ventilationskanaler, fortsatt löpande information kring det ges ut i er brevlåda.

Med vänlig hälsning //
E. Edvardsson bygg

Vid frågor kontakta:
Tommy Pettersson SBC
031-7454611

Mattias Dalerstedt SBC
031-7016641

Daniel Qvist
Edvardsson Bygg
0704-617845