Nyheter

Ett nytt informationsblad har tagits fram till nyinflyttade i föreningen.

Detta kommer att delas ut framgent till nyinflyttade men även de som flyttat in senaste 6 månaderna kommer få detta i sitt brevinkast.

Detta blad finns bifogat här men även under fliken Nyinflyttad?

 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationer om förvaring av brandfarliga varor i gemensamhetsgarage gäller enbart förvaring av:  

  • Fordon med tank 

  • Reservdunk om det förvaras inne i fordonet

Ingen brandfarlig gas eller vätska får förvaras här. I övrigt får inget brännbart material förvaras löst i garagen. Vi ber er därför plocka bort brännbart löst material i garagen.  

Som fastighetsägare har styrelsen en skyldighet att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt, vilket finns beskrivet i Räddningsverkets allmänna råd (2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete. Denna brandskyddspolicy är därför ett led i att förbättra brandskyddet. 

Vid frågor, kontakta :
Amanda Sandquist
Förvaltare
Tel: 010-442 22 07

Föreningens tvättstugerenovering är nu klar. Vi har därmed 7 toppfräscha tvättstugor med högcentrifugerande lågenergimaskiner, med tillhörande torktumlare samt torkrum. Samtliga tvättstugor bokningsbara via mobilapp, web eller på plats. I tvättstuga 4b finns ett nytt klädvårdsrum med strykbräda och mangel. Tack till alla medlemmar för visad förståelse under projektets gång. Nu är det ca 40 år till nästa renovering av tvättstugorna.

Emma har administrerat bokningar för gästlägenheten och föreningslokalen men även kösystemet för garage -och parkeringsplatser.

Emma Kling har valt att avsluta sin anställning på HSB.

Hennes ersättare heter Hanna Limberg.

Hanna Limberg
Tele: 010 442 21 47
Mail: 

 

Dessa uppgifter finns även under fliken "Lokaler"

Informationen under ”Lokaler” och ”Tvättstugor” är även den uppdaterad.

Information gällande tvättstugerelaterat:

  • Tidigare gällde: Tvättiden måste påbörjas inom 30 minuter från starttiden. För att aktivera tvättiden låser man upp tvättstugan med sin tagg. Om tvättiden inte aktiverats inom 30 minuter försvinner bokningen. Denna tid är ändrad till 60 minuter.
  • Tidigare gällde: Det går endast att ha en tvättid bokad åt gången. Efter avslutad tvättid kan ny tid bokas. Det går att boka max 2 tvättider per vecka. Begränsningen på max 2 tvättider per vecka är borttagen.
  • Från första februari (1/2) gäller följande tvättider: 8-11, 11-15, 15-18, 18-21. Man kan fortsatt torka en timme efter tvättidernas slut.
  • Låset mellan tvättrum och torkrum i tvättstuga 2A och 2B tas bort.