Nyheter

Nu sitter ett anslag uppe utanför fastighetsskötarexpeditionen där man kan anmäla sig för installationshjälp av bredbandsrouter, TV-box och WiFi-brygga. 

Du måste ha fått hem ovanstående utrustning från Telenor för att kunna få installationshjälp.

16e januari mellan kl.08.00-12.00 kommer tekniker finnas på plats för att hjälpa er medlemmar som är i behov av detta.

Ytterligare ett tillfälle är inbokat 20e februari mellan kl.12.00-16.00, anslag för att anmäla sig för denna tidpunkt kommer att sättas upp efter 16e januari.

Har du en brandvarnare hemma? När pep den och ville ha nytt batteri senast? Kolla med test-knappen att din brandvarnare funkar som den ska - vi är nämligen framme vid den stora risksäsongen med julens alla levande ljus. Detta är livsviktigt för alla i vårt hus!

Och glöm inte att släcka ljusen när du lämnar ett rum eller går hemifrån!

Annan utrustning som är bra att ha hemma är en pulversläckare och brandfilt.
Se även bifogad PDF från MSB.
Se också: https://www.brandskyddsforeningen.se/sakra-hemmet/forebygg-brand/ 

I samband med att föreningens nya TV-tjänst från Telenor startades 1 december 2018 uppgraderades även hastigheten på föreningens internet. Fr.o.m. 1 december 2018 har vi medlemmar tillgång till internet med en hastighet på 250Mbit/s, både upp-och nerladdning (250/250).