Nyheter

Hej kära medlemmar.

På uppmaning från HSB har styrelsen beslutat att årets stämma kommer att hållas genom poströstning p.g.a den rådande pandemin.

Styrelsen har också beslutat att det inte skall behandlas några motioner på stämman utan behandlingen av dessa skjuts upp till en extra stämma när det är möjligt, preliminärt i vår. Medlemmar är välkomna att skicka in motioner fram till 2 veckor innan denna extra stämma hålls. 

Hej på er kära grannar.

Här kommer lite information om arbetet med nya passagesystemet.

  • Vecka 34 (17-23/8) kommer taggläsarna på våra sopbehållare (moloker) bytas ut så att man kan använda taggarna märkta "Paralarm" även på dessa.
  • Vecka 35 (24-30/8) kommer det vara lite störningar kring bokning av tvättstugorna. Detta då lösning för bokning av gästlägenheten och föreningslokalen ska implementeras. Mer information om detta kommer framöver.
  • Tyvärr blev det en kommunikationsmiss kring bytet av taggläsare på garage 4 varav ingen information kom ut kring detta på förhand. Nya fjärrkontroller är beställda, en sådan kan ni hämta ut på MBAs expeditionstider i utbyte mot den gamla fjärrkontrollen.

  • Som nämnts tidigare kommer alla medlemmar få ytterligare 2 stycken taggar märkta "Paralarm" utdelade i sina brevinkast. 

Efter sommaren kommer det att installeras laddstolpar för elbilar. 

Idag är det inte många medlemmar som kör elbilar, men under det gånga året har antalet på landets vägar ökat med nära 50% och experter ser inget som tyder på att trenden kommer vända. Vi räknar alltså med att det snart är fler boende som också väljer el, när här finns möjlighet att ladda.

El är bättre för klimatet än de fossila bränslena, men inget fordon kan konkurrera med cykeln.

Då det i föreningen bor en hel del som aldrig kör bil är det mest rättvist att medlemmar med bilparkering bekostar installationen av laddstolparna, oavsett drivmedel.

Vid en jämförelse med andra bostadsrättsföreningar framgår att Ankaret har väldigt låga parkeringsavgifter. Det är väl alla vi bilägare nöjda med, men styrelsen är enig om att en generell höjning om 3% + 50 kr/månad är helt rimlig. Höjningen innebär att på cirka tre år har intäkterna finansierat installationen. Kostnaden för att ladda står däremot respektive elbilsägare för. Höjningen träder i kraft den 1/7.

I och med detta blir Ankaret en än mer attraktiv förening och drar ett litet strå till stacken för en mer hållbar framtid!

Nu är vår nya, fina cykelställ på plats. 
Robusta och med finfina möjligheter att låsa fast hela cykeln.

Ett första steg mot en mer cykelvänlig bostadsrättsförening.

Abus har bra tips på hur man låser sin cykel på ett säkert sätt:

I veckan startade Paralarm sitt arbete med att installera föreningens nya passagesystem. 
Arbetena beräknas pågå under 10 veckor. Slutbesiktning är 1/9.

När arbetena är klara kommer man kunna använda sin tagg märkt med "Paralarm" för att 

  • Öppna entrédörrarna (på dessa kommer även kod och nyckel i fortsättningen fungera),
  • Öppna utvändiga cykel-och barnvagnsförråd och passagen ut i backen till Klareborgsgatan (även nyckel),  
  • Öppna de utrymmen idag som kräver tagg (garage 4 (även nya fjärrkontroller), sopmoloker, hobbyrum)
  • Öppna och boka gästlägenheten och föreningslokalen (bokas på samma sätt som tvättstugorna idag; webb, app eller bokningstavla i tvättstuga)

Alla medlemmar kommer få utdelat 2 stycken taggar till märkta "Paralarm" i sina brevinkast, dvs alla lägenheter  kommer ha 4 stycken taggar. Instruktion kommer tas fram på hur man bokar gästlägenheten och föreningslokalen när nya systemet är på plats.