Nyheter

Från och med den 1/7 2023 kommer det att ske en avgiftshöjning om 10%. Denna höjning gäller även för parkerings- och garageplatser.

Styrelsen ser ett behov att successivt fortsätta höja månadsavgifterna i vår brf med tanke på den exceptionella rådande omvärldssituationen, kostnadsökningar och vad som ligger i vår underhållsplan för fastigheten. Kostnader för el, räntekostnader för lån samt anpassningar för höjningar hos våra underleverantörer (varav många är indexreglerade i ingångna avtal) är några av de kostnader som ökat eller vi ser kommande ökningar av. Höjningen handlar även om att långsiktigt ta höjd för kommande renoveringar som föreningen står inför. 

Vi kommer torsdag den 15/6 klockan 18:00 i vävstugan ha en informationsträff om avgiftshöjningen för de medlemmar som är intresserade av att diskutera detta mer.

Styrelsen

Glömde du märka din cykel på städdagen och misstänker att den är bortstädad?

Kontakta styrelsen på  så försöker vi hjälpa dig.

 

Dags för vårstädning. Samling vid lekplatsen klockan 10:00 söndag 23 April.
Containern kommer den 21:a April och hämtas 24:e April. Som vanligt gäller det att inte slänga någon elektronik eller sånt som inte ska vara i Containern.
Det kommer att bjudas på lättare förtäring/fika i föreningslokalen.

Glöm inte att märka din cykel med lägenhetsnummer (och år), frystejp för märkning kommer att finnas i anslutning till cykelrummen.

Vi ses där!
Styrelsen