Nyheter

Vi samlar på oss en lista av återstående åtgärder som av
någon anledning inte är färdiga efter de ventilationsarbeten
som skedde i samband med fasadrenoveringen.
Detta kommer styrelsen att presentera för projektledaren.


Vi vet redan att det saknas ett ventilationsdon som aldrig
sattes in i en lägenhet på 23, att en köksfläkt aldrig blivit
installerad på 17, och att ett hål i en innervägg inte stängts
igen på 27. Sannolikt är inte detta allt.


Om du har något att tillföra till den listan – maila styrelsen
och meddela:

Vad är ogjort?

I vilken lägenhet (med nummer)?
Och bifoga gärna ett foto!

En gång i kvartalet har vårt trevliga blad landat i din brevlåda med information från föreningen eller annat relaterat till vårt boende.
Det brukar också förgyllas med ett och annat kulturtips. För den kreativa finns möjlighet att sätta sin egen prägel på de två A-4 sidorna.
Datorn på styrelseexpeditionen har Publisher installerat men om du har något annat layoutprogram du hellre arbetar i går det så klart bra.
Underlag till innehållet får du av styrelsen inför varje nummer som ges ut en gång i kvartalet, endast 4 per år alltså. Arvode 1000kr/nummer.

Anmäl ditt intresse till:

Hej i vinterlandskapet!

Ett litet förtydligande kring stämman kan vara på sin plats: alla är välkomna att delta på stämman på tisdag kväll, oavsett om en anmält sig eller ej. Anmälan via svarstalongen är så att vi kan planera för ett ungefärligt antal och inhandla fika till de som anmält sig, men alla är som sagt välkomna att delta! ?

Har du inte möjlighet att komma kan du företrädas av ombud i form av annan medlem. Läs mer om detta och vad som gäller för ombud i årsredovisningen. 

Information från vår Valberedning

Stämman närmar sig och valberedningens förslag till förtroendeposter i föreningen sitter nu uppsatt i trappuppgångarna.

Inför nästa verksamhetsår behövs också en eller två nya ledamöter i valberedningen, så är du sugen på att bidra i arbetet med att hitta kandidater till styrelse och andra förtroendeposter, hör av dig så snart som möjligt!

Kontaktuppgifter valberedningen

E-postadress:

Telefon: Olov Agné 070- 714 74 40

Trevlig helg!

---

Vi ses på stämman nästa vecka! ?