Nyheter

Lördagen 7/11 går höstens gårdsdag (även denna nedbantad pga Corona) av stapeln.

Vi kommer bl.a.:

  • Rensa i cykel-och barnvagnsförråd
  • Ta in utemöbler

Samling kl.10.00 vid lekplatsen.

Separat information och märklappar för rensning i cykel-och barnsvagsnförråd kommer senare .

Varmt välkomna!

Ett av Ankarets verkliga privilegium är möjligheten till gratis parkering för våra gäster. Vi ser dessvärre dock ofta att gästparkeringen används av medlemmarna själva. För dig som medlem gäller enbart den egna p-platsen alternativt en av våra två 30-minutersplatser för lastning och lossning. Medlemmar som bryter mot detta riskerar böter och få sina gästkort indragna för innevarande år.

Du vet väl om att du kan använda din tagg till att öppna porten?

Blippa den mot knappsatsen i höjd med knapp 5 och 8 så låser porten upp sig.

Inför årsstämman har tre ledamöter i styrelsen anmält sin avgång från styrelsen, och med två månader kvar till stämman efterlyser valberedningen nu flera kandidater till styrelsen.

Föreningens revisor lämnar också sitt uppdrag vid stämman, och efter en rockad med nuvarande revisorssuppleant söker vi kandidater till uppdraget som revisorssuppleant.

- Har du en granne som du tycker skulle passa i styrelsen eller som revisor? Tipsa oss!

- Känner du själv att nu skulle vara ett bra tillfälle att göra en insats i föreningen? Hör av dig så berättar vi mer!

Läs mer på bifogade sidor (länk till PDF nedan) om vad uppdragen kan innebära, och tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar.

Du kan kontakta valberedningen via mail , eller ringa Olov på 070-714 74 40 eller Jaime på 073-309 86 97.

Anslag efterlysning kandidater valberedningen sept 2020.pdf

 

 

Hej,

det är nu dags för steg 1 i Projektet fler cykelplatser: 

 

·    Ca 13 nya platser samt 6-7 paketcykelplatser kommer tas fram i Garage 4,

·    Ca 30 nya cykelplatser kommer tas fram i Garage 3. Ordningsregler för Garage 3, efter slutfört projekt: inga paketcyklar får ställas i detta garage. Cyklar som har löstagbar kärra: det kommer finnas uppmärkta platser i garaget för att häkta av och ställa kärran på. Cyklar kommer inte kunna, av platsskäl, som idag, parkeras i Garage 3 med påhäktad kärra.

 

Utöver detta kommer Garage 3 förses med ändamålsenlig tvätt- och serviceutrustning. Låset i Garage 3 kommer bytas så att ordinarie portnyckel passar.

 

Tidplan

Entreprenören Berman & Höök Byggnadsaktiebolag AB kommer påbörja projektet måndagen 19/10. Projektet är avslutat före årsskiftet.

 

Mycket viktigt!

 

Garage 3 måste tömmas på alla cyklar senast onsdag 14/10! Ev. kvarvarande cyklar efter detta datum kommer flyttas – är de fastlåsta i räcken etc kommer låsen att klippas. För cyklar som idag förvaras i Garage 3: ställ vanliga cyklar i ordinarie cykelrum. Paketcyklar/cyklar med kärra: parkera längst in i Garage 4 på platser markerade med paketcykelsymbol på skissen nedan. Garage 4 öppnas med vanliga port-taggen.