Nyheter

Välkommen till BRF Ankaret!

Till dig som är nyinflyttad i vår bostadsrättsförening finns en flik här på hemsidan med lite sammanfattande information, se "Nyinflyttad?"

Vi har fått en ny fastighetsskötare, Katarina heter hon.
Inga förändringar gäller felanmälan eller expeditionstider.


Daniel som vi hade tidigare har valt att avsluta sin anställning hos MBA.

I och med antagandet av nya stadgar har bostadsrättsföreningen rätt att ta ut en administrativ avgift enligt §12 i stadgarna. Styrelsen har beslutat att ta ut en administrativ avgift för detta.

Läs mer om detta under "Föreningen" och "Uthyrning i andra hand"