Nyheter

 

HSB har ändrat om lite i sin organisation, de har skapat en grupp för boendeservice för att minska personberoendet. Hanna Limberg som varit vår kontakt ingår i den gruppen.

Det innebär att man som medlem framöver kontaktar Boendeservice hos HSB gällande kö till garage eller parkering.

Boendeservice når du på tel. 010 442 20 00 eller  

 

Hör av dig till Hanna Limberg på HSB, 010 442 21 47 eller , om du är intresserad av laddboxplats. Ett nytt avtal behöver tecknas via Hanna om man vill börja nyttja laddboxen eller byter till en laddboxplats.

Tilläggskostnaden för laddboxplats, som är 100 kr, appliceras oavsett om man nyttjar laddbox eller ej men kommer ej att påverka befintliga avtal.

Förbrukad elkostnad betalas av användaren.

Aktivering av laddboxplats kommer att läggas på befintliga taggar och kommer gå att göra hos vår fastighetsskötare Johan från MBA, på hans expeditionstid efter att avtal har tecknats.

Hej!

Ankarets Årsredovisning och Underlag för poströstning har delats ut till samtliga medlemmar.

Som styrelsen tidigare informerat om blir det inget fysiskt möte för årets stämma, 23/11, och röstning sker därför endast via poströstning. Läs anvisningarna noga, markera dina val och lämna sedan poströsten – det vill säga hela häftet– i styrelseexpeditionens brevinkast, i hörnet vid uppgång 19. SENAST FREDAGEN 20 NOVEMBER

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Nu har Ankarets Årsredovisning och Underlag för poströstning delats ut till samtliga medlemmar.

Som styrelsen tidigare informerat om blir det inget fysiskt möte för årets stämma, 23/11, och röstning sker därför endast via poströstning. Läs anvisningarna noga, markera dina val och lämna sedan poströsten – det vill säga hela häftet – i styrelseexpeditionens brevinkast, i hörnet vid uppgång 19. SENAST FREDAGEN 20 NOVEMBER

Vänliga hälsningar,

Styrelsen