Nyheter

Hej,

det är nu dags för steg 1 i Projektet fler cykelplatser: 

 

·    Ca 13 nya platser samt 6-7 paketcykelplatser kommer tas fram i Garage 4,

·    Ca 30 nya cykelplatser kommer tas fram i Garage 3. Ordningsregler för Garage 3, efter slutfört projekt: inga paketcyklar får ställas i detta garage. Cyklar som har löstagbar kärra: det kommer finnas uppmärkta platser i garaget för att häkta av och ställa kärran på. Cyklar kommer inte kunna, av platsskäl, som idag, parkeras i Garage 3 med påhäktad kärra.

 

Utöver detta kommer Garage 3 förses med ändamålsenlig tvätt- och serviceutrustning. Låset i Garage 3 kommer bytas så att ordinarie portnyckel passar.

 

Tidplan

Entreprenören Berman & Höök Byggnadsaktiebolag AB kommer påbörja projektet måndagen 19/10. Projektet är avslutat före årsskiftet.

 

Mycket viktigt!

 

Garage 3 måste tömmas på alla cyklar senast onsdag 14/10! Ev. kvarvarande cyklar efter detta datum kommer flyttas – är de fastlåsta i räcken etc kommer låsen att klippas. För cyklar som idag förvaras i Garage 3: ställ vanliga cyklar i ordinarie cykelrum. Paketcyklar/cyklar med kärra: parkera längst in i Garage 4 på platser markerade med paketcykelsymbol på skissen nedan. Garage 4 öppnas med vanliga port-taggen.

 

Ni kanske har märkt att tagg-läsarna till de barnvagns-och cykelförråd med röda trädörrar inte fungerar, det är för att de är inte aktiverade än.
Anledningen till detta är att flera av dessa trädörrar är i väldigt dåligt skick och kommer därför bytas ut under hösten.
I samband med installation av de nya dörrarna kommer taggläsarna aktiveras.

Hej på er kära grannar.

Nu har alla fått nya taggar i sina brevinkast; platta, svarta sådana. Dessa taggar går precis som de platta, svarta taggarna märkta ”Paralarm” till tvättstugor, portar, gästlägenhet, föreningslokal, sopmoloker m.m. Totalt ska ni ha 4 sådana taggar.

 

De gamla taggarna som antingen är röda, avlånga eller svarta, lite bulliga och märkta ”Axema” används inte längre. Dessa får ni gärna lämna i kärlen för elektronikskrot utanför fastighetsskötarexpeditionen i uppgång 21.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Hej kära medlemmar.

På uppmaning från HSB har styrelsen beslutat att årets stämma kommer att hållas genom poströstning p.g.a den rådande pandemin.

Styrelsen har också beslutat att det inte skall behandlas några motioner på stämman utan behandlingen av dessa skjuts upp till en extra stämma när det är möjligt, preliminärt i vår. Medlemmar är välkomna att skicka in motioner fram till 2 veckor innan denna extra stämma hålls.