Nyheter

Nu har Ankarets Årsredovisning och Underlag för poströstning delats ut till samtliga medlemmar.

Som styrelsen tidigare informerat om blir det inget fysiskt möte för årets stämma, 23/11, och röstning sker därför endast via poströstning. Läs anvisningarna noga, markera dina val och lämna sedan poströsten – det vill säga hela häftet – i styrelseexpeditionens brevinkast, i hörnet vid uppgång 19. SENAST FREDAGEN 20 NOVEMBER

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Styrelsen har beslutat att fr.o.m idag är det ingen kostnad för medlemmar att boka föreningslokalen. (Tidigare 50 kr per tillfälle)

Detta pga Corona och beslutet gäller tillsvidare.

Hanna på HSB är informerad om detta. 

Ha det gott och ta hand om er!

Nu är arbetet med laddboxar igång.
Vissa bilar i garage 1 och 2 har fått en lapp på sig om bilen behöver flyttas någon meter.
Innehavare i garage 1 och 2 bör därför titta i garaget om man inte använder sin bil dagligen. 

UPPDATERING: Entreprenören är som vi andra i samhället drabbade av sjukdom och/eller vård av sjuka barn. Därav påbörjas arbetet först tisdag 3/11. Fram till dess kan ni på berörda p-platser parkera som vanligt. När väl avspärrningarna är på plats fr.o.m. 3/11 kan ni nyttja era platser men parkera 1,5 meter från muren.

Uteplatser

På parkeringsplats 1-14 kommer motorvärmare att bytas mot laddboxar, de som står på dessa platser kommer att få reducerad parkeringsavgift från det att motorvärmare plockas ner. 

Den 26e Oktober kommer det spärras av 1.5 meter från muren på plats 1-16 i för installation av laddboxar. Plats 15 och 16 kommer få 2 av de nyare motorvärmarna som plockas ner.

Garage-2

Det kommer installeras 4st laddboxar på plats 30-33, plats 34 kommer tas bort och plats 32 & 33 kommer att bli två lite större platser.

Parkeringsköer

Kontakta Hanna på hsb om du vill lägga till att du söker eller vill byta till laddboxplats.

Man kommer även ha förtur till byte till laddboxplats, inom samma kategori. Dvs har du en garageplats och elbil och vill byta till en elplats i garage har du förtur. Har du en parkeringsplats ute och elbil och vill byta till laddplats ute har du förtur.

I det nya parkeringsavtalet kommer denna klausul finnas med:

      "Om man ej nyttjar laddbox eller ej har laddbox avtal kan man flyttas till vanlig parkeringsplats då det finns någon som är i behov av laddboxplats."

Detta innebär att om man står först i kön till p-plats och får erbjudande om laddboxplats kan man ta den men man kan komma att flyttas på om det kommer någon som är i behov av laddboxplats.

Man kan även tacka nej till en sådan plats utan att tappa sin placering i kön.

Övrigt

Nytt avtal behöver tecknas via Hanna Limberg på HSB om man vill börja nyttja laddboxen eller byter till en laddboxplats.

Tilläggskostnaden för laddbox plats(100kr) appliceras oavsett om man nyttjar laddbox eller ej men kommer ej att påverka befintliga avtal.

Förbrukad el kostnad betalas av användaren.

Aktivering av laddboxplats kommer att läggas på befintliga taggar och kommer gå att göra via fastighetsskötaren på expeditionstid efter att avtal har tecknats.

Installationen beräknas vara klar till mitten av november.

Mer info kommer via Elbilbox/HSB till berörda medlemmar.