Nyheter

Hej kära grannar.

12/10 utförde föreningen en ny energideklaration, här finner ni denna: https://brfankaret.se/foreningen/energideklaration (fliken Ankaret --> Energideklaration)

Ett av åtgärdsförslagen gällande energieffektivisering är injustering av värmesystemet. 🔥🧊
Det är glädjande nog en åtgärd som redan är upphandlad i vår pågående entreprenad med renovering av fasader, balkonger och ventilation. ☺️

Denna information sitter även anslagen på entréerna.

Ställningen för Etapp 2 är nu färdig och vi fortsätter byggnationen, av ställningen på Etapp 3.
Vi kommer under v 40 placera en bygghiss mellan Etapp 2 och 3 och vi vill be er med
parkeringsplatser utmed fasaden , att inte parkera era bilar alltför nära framkant p-ruta för
att underlätta montaget av ställningen på etapp 3.
Fasadarbeten på innegården närmar sig sitt slut och vi har som plan att starta nertag av
ställningen på innegården under V41 vid trapphus 3,5,7 .
Vi fortsätter fasadarbeten på etapp 2 med intäckning av fönster och fogfräsning.
En del balkonger har en bit indragen vägg av fasadtegel som vi skall fogfräsa och vi
behöver få rent från dekorationer, krukor och nät mm även där.
Vi har som önskemål att få tillgång till balkonger på Etapp2 under V41 och Etapp 3 under
V43.
Håltagning för ny ventilation i fasad har påbörjats samtidigt som vi fortsätter med vårt
arbete med infodringen av ventilationskanaler, fortsatt löpande information kring det ges ut i er brevlåda.

Med vänlig hälsning //
E. Edvardsson bygg

Vid frågor kontakta:
Tommy Pettersson SBC
031-7454611

Mattias Dalerstedt SBC
031-7016641

Daniel Qvist
Edvardsson Bygg
0704-617845

Hej kära grannar!

På lördagen 16/10 kommer vi ha höstens gårdsdag.

Vi kommer att:

 • Ta undan utemöbler för vintern
 • Utföra rensning i cykel-och barnvagnsförråd (märk upp dessa med namn och lgh-nr) 🚲
 • Räfsa löv och tömma utekrukor
 • Städa i bytesrummet
 • Container kommer finnas tillgänglig

Samling kl.10.00 vid lekplatsen.

Efteråt blir det korvgrillning. 🌭

Ha det gott!

Hej kära grannar. 

Vårt stora projekt kräver parkeringsplatser.

Därav kommer även våra två 30-minutersparkeringar vara upptagna vardagar, dagtid. Vänligen respektera detta.
Ska ni ha hantverkare i era lägenheter får ni hänvisa dem att parkera på annan plats.

Hej kära medlemmar. 🧱

Arbetena fortskrider och här kommer en liten uppdatering:

 • Man har börjat mura och foga in mot gården från uppgång 3 bort mot uppgång 7
  • Här kommer plasten på fönsterna tas bort allteftersom
 • Ställningsbyggandet för uppgång 3 till 7 ut mot Klareborgsgatan har gått fort nu senaste dagarna
  • Har du i uppgång 3 till 7 inte börjat tömma din balkong börjar det bli läge nu
 • Vid inspektion av fasaden mellan uppgång 13 och 17 in mot gården så kommer några punktinsatser behöva göras där då renoveringen som utfördes där för drygt 10 år sedan inte var fullständig
  • Man har även börjat arbeta med balkongerna här
 • Första delen av ventilationsarbetena med infordring av ventilationskanalerna i kök och badrum börjar röra sig mot uppgång 7
  • Berörda medlemmar har fått mer information i sina brevinkast
  • Allteftersom ventilationsarbetena kommer vidare kommer medlemmar få mer information om detta i sina brevinkast

Vid funderingar eller frågor kan ni alltid kontakta våra projektledare:

Tommy Pettersson, SBC
031-745 46 11

Mattias Dalerstedt, SBC
031-701 66 41

Ha en trevlig helg! 😊