Nyheter

Hej alla!
Här är en extra chans för dig som ännu inte anmält ditt intresse av ingå i någon av aktivitetsgrupperna:

  • GÅRD/TRÄDGÅRD
  • CYKELFÖRVARING
  • LOKALANVÄNDNING (vävstugan, föreningslokal).

Den 1 oktober samlas vi i vävstugan kl.16:00 och tar en första runda (gruppvis) och börjar prata ihop oss om planer och kanske börjar ta fram kostnadsförslag. Styrelsen har sitt nästa möte den 5:e oktober och då kan vi presentera planerna där.

Vänliga hälsningar
Anita och Lena

Mellan fredag 30/6 till söndag 2/7 kommer vårt hobbyrum städas och rensas på alla pågående, stillastående och avslutade renoveringsprojekt. Om du har något ståendes i hobbyrummet behöver du, innan fredag 30/6, se till att flytta detta från hobbyrummet till ditt eget förråd eller lägenhet, annars körs det till återvinningscentralen. I samband med städningen kommer vi också rensa och organisera bland verktyg och material.

Vid frågor, kontakta oss i styrelsen via mail.

Från och med den 1/7 2023 kommer det att ske en avgiftshöjning om 10%. Denna höjning gäller även för parkerings- och garageplatser.

Styrelsen ser ett behov att successivt fortsätta höja månadsavgifterna i vår brf med tanke på den exceptionella rådande omvärldssituationen, kostnadsökningar och vad som ligger i vår underhållsplan för fastigheten. Kostnader för el, räntekostnader för lån samt anpassningar för höjningar hos våra underleverantörer (varav många är indexreglerade i ingångna avtal) är några av de kostnader som ökat eller vi ser kommande ökningar av. Höjningen handlar även om att långsiktigt ta höjd för kommande renoveringar som föreningen står inför. 

Vi kommer torsdag den 15/6 klockan 18:00 i vävstugan ha en informationsträff om avgiftshöjningen för de medlemmar som är intresserade av att diskutera detta mer.

Styrelsen

Glömde du märka din cykel på städdagen och misstänker att den är bortstädad?

Kontakta styrelsen på  så försöker vi hjälpa dig.