Nyheter

En gång i kvartalet har vårt trevliga blad landat i din brevlåda med information från föreningen eller annat relaterat till vårt boende.
Det brukar också förgyllas med ett och annat kulturtips. För den kreativa finns möjlighet att sätta sin egen prägel på de två A-4 sidorna.
Datorn på styrelseexpeditionen har Publisher installerat men om du har något annat layoutprogram du hellre arbetar i går det så klart bra.
Underlag till innehållet får du av styrelsen inför varje nummer som ges ut en gång i kvartalet, endast 4 per år alltså. Arvode 1000kr/nummer.

Anmäl ditt intresse till:

Hej i vinterlandskapet!

Ett litet förtydligande kring stämman kan vara på sin plats: alla är välkomna att delta på stämman på tisdag kväll, oavsett om en anmält sig eller ej. Anmälan via svarstalongen är så att vi kan planera för ett ungefärligt antal och inhandla fika till de som anmält sig, men alla är som sagt välkomna att delta! 🎉

Har du inte möjlighet att komma kan du företrädas av ombud i form av annan medlem. Läs mer om detta och vad som gäller för ombud i årsredovisningen. 

Information från vår Valberedning

Stämman närmar sig och valberedningens förslag till förtroendeposter i föreningen sitter nu uppsatt i trappuppgångarna.

Inför nästa verksamhetsår behövs också en eller två nya ledamöter i valberedningen, så är du sugen på att bidra i arbetet med att hitta kandidater till styrelse och andra förtroendeposter, hör av dig så snart som möjligt!

Kontaktuppgifter valberedningen

E-postadress:

Telefon: Olov Agné 070- 714 74 40

Trevlig helg!

---

Vi ses på stämman nästa vecka! 😊 

Anmälan till stämman kan göras till och med fredag, detta då inbjudan med svarstalong kom i brevlådan relativt nyligen. Fyll i svarstalongen och lägg i dörren till styrelseexpeditionen. ☺️

God kväll alla medlemmar!

Vi hoppas att så många av er som möjligt kommer på Ankarets årsstämma som i år hålls den 22/11.

Platsen är Sjömanskyrkan, vid Stigbergstorget, och stämman startar kl. 18.00.

Det kommer att bjudas på enklare tilltugg, kaffe/te samt frukt - så kom lite lagom hungriga och några minuter innan så ni hinner få fika.

Anmälan görs via svarstalong som återfinns på den kallelse som kommer hem till er inom kort. Ikväll anslås denna kallelse i trapphusens entréer.

På stämman har du som medlem möjlighet att göra din röst hörd.
Kan du inte närvara kan du ge bl.a. din granne rätten att föra din talan genom en fullmakt.
En sådan fullmakt finner du nedan. Den person som fått en fullmakt utfärdad till sig måste ta med sig denna till stämman.

fullmakt_stamma_brf.pdf

Väl mött på stämman,

Styrelsen