Nyheter

Inom ett par år står föreningen inför ett stambyte, vilket är ett stort projekt både i omfattning och kostnad.
Även om inte alla kostnader för detta är exakt kända går det att uppskatta storleken redan nu, vilket ger en grund för vår ekonomiska planering för de kommande åren.

För att öka det egna sparandet och bygga upp en buffert inför stambyte har styrelsen beslutat att under de närmast följande åren höja avgifterna något mer än den allmänna kostnadsökningen kräver. Detta innebär följande höjningar av avgifter och hyror från i år:
 
  • Avgifter för bostäderna höjs med 8%.
  • Grundhyran för parkeringar höjs med 20%. Detta avser parkering inomhus, utomhus och för MC.
  • Hyran för gästlägenheten höjs från 400 kr per natt till 500 kr per natt. Vi vill även titta på att återföra ett system för att också debitera per antal gäster och natt istället för bara per natt.

NÄR? 
Den 25 maj 2024 kl. 15.00-17.00 

VAR?
Föreningslokalen 

VAD?
Styrelsen bjuder in alla medlemmar på medlemsmöte för att informera om och diskutera föreningens ekonomi, årets avgiftshöjning och kommande stambyte. Vilka utmaningar står vi inför och hur kan vi tillsammans hjälpas åt för att hålla kostnaderna nere? 

Vad gäller stammarna finns ännu varken beslut eller färdiga besked - det arbete som pågår för närvarande rör förberedelser inför kommande projektering.

Ingen föranmälan krävs och ja, det blir fika. Vi ses!

Boka den 25:e maj för medlemsmöte.

På agendan:
Ekonomi
Stamrenovering
Engagemang

Mer information kommer innom kort!

För att få lite skönare styrelsemöten med vaknare beslut har vi börjat ha styrelsemöten från 18:30 nu. Ni som önskar komma och prata med styrelsen om något är alltså välkomna från kl 18 framöver. Kommande möten är Torsdag 2 maj och Onsdag 12 juni. Övriga tider kommer vara uppsatta vid styrelseexpeditionen.

Lördag 20 april är det gårds- dag och som vanligt träffas vi klockan 10 vid ankaret utanför uppgång 17 och fördelar sysslorna, bland annat att rensa ut oanvända cyklar, barnvagnar etc (se anslag på dörrar till cykel- och barnvagnsförråd). Den som inte vill bli av med sina saker måste märka dem med lägenhetsnummer och år. Använd frystejp som ska finnas tillgänglig (eller egen lapp).

En container finns på plats från och med 19 april och hämtas måndag 22 april. Elektronik får inte slängas i containern.

Gårdsdagen avslutas med fika – denna gång i samlingslokalen.