Nyheter

Nu har vi en container (röd) där medlemmar kan slänga sina julgranar, den försvinner igen 15/1.

OBS! Endast julgranar, container för grovsopor kommer att finnas tillgänglig på vårens gårdsdag (datum för denna spikas i februari).

Vi ser gärna att de medlemmar som lagt sin gran vid återvinningsstationen slänger sin gran i containern.

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar och andra besökare av hemsidan en god jul och gott nytt år!

Kring jul har man ofta levande ljus tända, glöm inte att släcka ljusen.

Föreningen tar ut en adminstrativ avgift för att hantera andrahandsuthyrningar. Denna avgift är 10% av ett prisbasbelopp per år. 2020 höjs prisbasbeloppet till 47300 kr vilket leder till att administrationsavgiften för andrahandsuthyrning även höjs till 4730 kr per år.

Mer information finner ni under "Föreningen" och "Uthyrning i andra hand"

Sedan några dagar tillbaka kan man ta del av protokollet från stämman som ägde rum 18/11.
Kopia sitter uppsatt på anslagstavlan i respektive trappuppgång.

Trevlig läsning!