Nyheter

UPPDATERING: Efter önskemål från medlemmar kring diskussion om regler för vad man får förvara vid sin garageplats SKER INGEN BORTFORSLING av material tills vidare.

Nedanstående text är ursprungstexten från brevet som gått ut till alla innehavare av garage-och mcplats.

"Mot bakgrund av tidigare påtalad brandrisk uppmanar styrelsen än en gång samtliga som förvarar lösa föremål i garagen att skyndsamt flytta bort dessa. Det som finns kvar måndag 13/4 omhändertas och lämnas tillbaka mot beskrivning. Det som inte hämtas inom tre månader bortskänkes.

Det som får förvaras på en plats i gemensamhetsgarage är enligt rekommendationen från bl.a. Räddningstjänsten Östra Götaland och Räddningstjänsten Väst:

  • 1 fordon
  • 4 stycken däck

Extra bensin får endast förvaras i reservdunk i fordonet.

Vid frågor, kontakta undertecknad.
Med vänlig hälsning
Styrelsen i HSB brf Ankaret
Genom 

 

 

Mikael Ala-Katara

Förvaltare
Tel: 010-442 2186
Mikael.alakatara@hsb.se

Är du färsk i konceptet att bo i en bostadsrättförening eller kanske en riktig BRF-räv som bott i en eller flera bostadsrättsföreningar i flera decennier?

Oavsett är det bra med information och sidan https://www.bostadsratterna.se/ är en väldigt bra källa till just det om vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening, både rättigheter men också skyldigheter.

 

Hej kära grannar!

Nu är datumet för vårens gårdsdag spikat, lördagen 9/5.

Vi kommer bl.a:

  • Plocka fram utemöbler
  • Rensa i cykel-och barnvagnsförråd (se separat anslag för mer information)

Container kommer att finnas tillgänglig.

Mer information kring detta kommer sättas upp på anslagstavlorna i respektive trapphus.

Ett nytt informationsblad har tagits fram till nyinflyttade i föreningen.

Detta kommer att delas ut framgent till nyinflyttade men även de som flyttat in senaste 6 månaderna kommer få detta i sitt brevinkast.

Detta blad finns bifogat här men även under fliken Nyinflyttad?

 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationer om förvaring av brandfarliga varor i gemensamhetsgarage gäller enbart förvaring av:  

  • Fordon med tank 

  • Reservdunk om det förvaras inne i fordonet

Ingen brandfarlig gas eller vätska får förvaras här. I övrigt får inget brännbart material förvaras löst i garagen. Vi ber er därför plocka bort brännbart löst material i garagen.  

Som fastighetsägare har styrelsen en skyldighet att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt, vilket finns beskrivet i Räddningsverkets allmänna råd (2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete. Denna brandskyddspolicy är därför ett led i att förbättra brandskyddet. 

Vid frågor, kontakta :
Amanda Sandquist
Förvaltare
Tel: 010-442 22 07