Nyheter

Ni kanske har märkt att tagg-läsarna till de barnvagns-och cykelförråd med röda trädörrar inte fungerar, det är för att de är inte aktiverade än.
Anledningen till detta är att flera av dessa trädörrar är i väldigt dåligt skick och kommer därför bytas ut under hösten.
I samband med installation av de nya dörrarna kommer taggläsarna aktiveras.

Hej på er kära grannar.

Nu har alla fått nya taggar i sina brevinkast; platta, svarta sådana. Dessa taggar går precis som de platta, svarta taggarna märkta ”Paralarm” till tvättstugor, portar, gästlägenhet, föreningslokal, sopmoloker m.m. Totalt ska ni ha 4 sådana taggar.

 

De gamla taggarna som antingen är röda, avlånga eller svarta, lite bulliga och märkta ”Axema” används inte längre. Dessa får ni gärna lämna i kärlen för elektronikskrot utanför fastighetsskötarexpeditionen i uppgång 21.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Hej kära medlemmar.

På uppmaning från HSB har styrelsen beslutat att årets stämma kommer att hållas genom poströstning p.g.a den rådande pandemin.

Styrelsen har också beslutat att det inte skall behandlas några motioner på stämman utan behandlingen av dessa skjuts upp till en extra stämma när det är möjligt, preliminärt i vår. Medlemmar är välkomna att skicka in motioner fram till 2 veckor innan denna extra stämma hålls. 

Hej på er kära grannar.

Här kommer lite information om arbetet med nya passagesystemet.

  • Vecka 34 (17-23/8) kommer taggläsarna på våra sopbehållare (moloker) bytas ut så att man kan använda taggarna märkta "Paralarm" även på dessa.
  • Vecka 35 (24-30/8) kommer det vara lite störningar kring bokning av tvättstugorna. Detta då lösning för bokning av gästlägenheten och föreningslokalen ska implementeras. Mer information om detta kommer framöver.
  • Tyvärr blev det en kommunikationsmiss kring bytet av taggläsare på garage 4 varav ingen information kom ut kring detta på förhand. Nya fjärrkontroller är beställda, en sådan kan ni hämta ut på MBAs expeditionstider i utbyte mot den gamla fjärrkontrollen.

  • Som nämnts tidigare kommer alla medlemmar få ytterligare 2 stycken taggar märkta "Paralarm" utdelade i sina brevinkast.