Nyheter

Renoveringen av tvättstuga nr.2 (mellan uppgång 13 och 15) blev klar i april. Renovering av tvättstuga nr.1 (mellan uppgång 5 och 7) har påbörjats och beräknas vara klar till juli.

I och med renoveringarna får vi även ett digitalt bokningssytem. Det går att boka tvättid via webben, i app eller med era taggar märkta ”Paralarm” på infotavlan vid respektive tvättstuga (i dagsläget finns enbart en sådan tavla vid tvättstuga 2)

Under ”Lokaler” och ”Tvättstugor” har ny information tillkommit.
Bifogat finner ni även instruktion för att boka tvättid via webben.

Välkomna till vårens gårdsdag i Ankaret!

 

Kl. 10.00 samling vid lekplatsen lördag 27e april.  

Under dagen kommer vi bl.a. att: 

  • Plantera nya växter, 
  • Ta fram utemöblerna, 
  • Sopa gångar och kratta löv (vid behov),
  • Utföra cykelrensning 
  • Städa gästlägenhet och föreningslokal

 

När vi är klara vid ca. 12.30 bjuds det på grillad korv/sojakorv och dryck.  

Vi hoppas att många har möjlighet att komma! 

Renoveringen av tvättstuga 2 börjar närma sig sitt slut.

Måndag 15/4 påbörjas renoveringen av tvättstuga 1, mellan uppgång 5 och 7, och beräknas pågå i 3 månader.

Se anslag i trapphusen eller bifogat nedan för mer information.

Som ett led i styrelsens arbete med trygghetsfrågor hölls informationsmöte med polisen 7/2.
Där blev vår förening rekommenderad att skapa uppmärksamhet för grannsamverkan bland medlemmarna. Ett sätt att göra detta, enligt polisen, är att be alla medlemmar maila observationer/misstänkt beteende/etc till mailadressen:

Styrelsen läser regelbundet denna mailadress, och vidarerapporterar inkomna observationer till vår förenings kontaktperson hos polisen. På detta sätt kan polisen sammanställa en bild av vad som pågår i området. Föreningen kommer även få information om misstänkta aktiviteter och skeenden genom denna mailadress. T ex om det sker mycket inbrott/bilinbrott/etc i vårt område, inrapporterat av andra föreningar i närområdet. Pågående brott anmäls som vanligt till 112.

Gör föreningen dessa delar, och arbetar någorlunda aktivt med dessa frågor, är vi kvalificerade att få Grannsamverkan-skyltar. Dessa finns i olika storlekar, bl a för att fästa på våra fasader. Enligt polisen kan man statistiskt notera att antalet incidenter minskar i och med uppsättande av dessa skyltar, och ett aktivt arbete inom vår förening med grannsamverkan.