Nyheter

NÄR? 
Den 25 maj 2024 kl. 15.00-17.00 

VAR?
Föreningslokalen 

VAD?
Styrelsen bjuder in alla medlemmar på medlemsmöte för att informera om och diskutera föreningens ekonomi, årets avgiftshöjning och kommande stambyte. Vilka utmaningar står vi inför och hur kan vi tillsammans hjälpas åt för att hålla kostnaderna nere? 

Vad gäller stammarna finns ännu varken beslut eller färdiga besked - det arbete som pågår för närvarande rör förberedelser inför kommande projektering.

Ingen föranmälan krävs och ja, det blir fika. Vi ses!

Boka den 25:e maj för medlemsmöte.

På agendan:
Ekonomi
Stamrenovering
Engagemang

Mer information kommer innom kort!

För att få lite skönare styrelsemöten med vaknare beslut har vi börjat ha styrelsemöten från 18:30 nu. Ni som önskar komma och prata med styrelsen om något är alltså välkomna från kl 18 framöver. Kommande möten är Torsdag 2 maj och Onsdag 12 juni. Övriga tider kommer vara uppsatta vid styrelseexpeditionen.

Lördag 20 april är det gårds- dag och som vanligt träffas vi klockan 10 vid ankaret utanför uppgång 17 och fördelar sysslorna, bland annat att rensa ut oanvända cyklar, barnvagnar etc (se anslag på dörrar till cykel- och barnvagnsförråd). Den som inte vill bli av med sina saker måste märka dem med lägenhetsnummer och år. Använd frystejp som ska finnas tillgänglig (eller egen lapp).

En container finns på plats från och med 19 april och hämtas måndag 22 april. Elektronik får inte slängas i containern.

Gårdsdagen avslutas med fika – denna gång i samlingslokalen.

 

12-14 april har vi bokat Gästlägenheten för fix, städ och röj. Värdarna ansvarar för helgens fix men tar tacksamt emot hjälp av er som kan.
Det behöver storstädas, röjas ut gammalt/trasigt och man får också gärna komma med idéer på förbättringar!

Om du kan vara med och bidra på något sätt under helgen, meddela någon av värdarna!

Louise: 070 346 08 81 /  
Matilda: 073 184 17 48/