Nyheter

Känner du dig klar med ventilationsprojektet?

Vi samlar på oss en lista av återstående åtgärder som av
någon anledning inte är färdiga efter de ventilationsarbeten
som skedde i samband med fasadrenoveringen.
Detta kommer styrelsen att presentera för projektledaren.


Vi vet redan att det saknas ett ventilationsdon som aldrig
sattes in i en lägenhet på 23, att en köksfläkt aldrig blivit
installerad på 17, och att ett hål i en innervägg inte stängts
igen på 27. Sannolikt är inte detta allt.


Om du har något att tillföra till den listan – maila styrelsen
och meddela:

Vad är ogjort?

I vilken lägenhet (med nummer)?
Och bifoga gärna ett foto!