Nyheter

Avgiftsjustering

Som ni kanske sett på era avier kommer det från och med den 1/7 2022 att ske en avgiftshöjning. Denna är på 3 %. 

Styrelsen ser ett behov att successivt fortsätta höja månadsavgifterna i vår brf med tanke på rådande omvärldssituation, kostnadsökningar och vad som ligger i vår underhållsplan för fastigheten.

Ett exempel på ökade kostnader är uppvärmning av fastigheten, kostnader för lån samt anpassningar för höjningar hos våra underleverantörer (varav många är indexreglerade i ingångna avtal).

Höjningen handlar också om att långsiktigt ta höjd för kommande renoveringsbehov.