Nyheter

Fasadarbetena går framåt?

Arbetena med vårt projekt går framåt, ställningen är snart helt bort från innergården. ?
Ställningen var krångligare att bygga ut mot Klareborgsgatan (etapp 2) än vad man tidigare bedömt så där ligger man lite efter tidplan.
För att komma ifatt har Edvardssons bemannat upp med mer folk. ?‍♀️ 
Man kommer även utföra tysta arbeten några lördagar framöver. Med tysta arbeten menas fogning av fasad. ?