Nyheter

Arbeten med fasad, balkong ventilation ⚒️

Hej i värmen kära grannar.

Måndagen 9e augusti (vecka 32) börjar de tidigare kommunicerade arbetena. Edvardssons bygg kommer utföra renoveringen av fasader och balkonger och Energi och Miljöteknik (EMT) kommer utföra ventilationsarbetena. ⚒️

Vid entrén till Haråsgatan 3 börjar ställning byggas 9e augusti. Man kommer även ta gästparkeringen i anspråk för byggbodar och containrar från detta datum. Dvs fr.o.m 9e augusti fram till att båda husen är klara mot sommaren 2022 kommer gästparkeringen inte vara tillgänglig.

Du kommer som medlem få ytterligare information om när du behöver tömma din balkong och när Energi och Miljöteknik behöver komma in i din lägenhet för ventilationsarbeten.
Det är viktigt att vi medlemmar tömmer våra balkonger och ger entreprenörerna tillgång till våra lägenheter när vi ombeds för att inte försena och därmed fördyra arbetena.

Det kommer att väsnas mycket under fräsningen av fogarna i fasaden, men det är något vi får stå ut med då huset måste underhållas.

Arbetena med A-huset (uppgång 3-17) planeras vara färdiga i januari 2022.
Arbetena med B-huset (uppgång 19-27) har planerad start i januari/februari 2022 och beräknas vara klara i juni 2022.

Ha en fortsatt fin sommar! ☀️