Nyheter

Mindre avgiftshöjning fr.o.m juli

Hej kära grannar!

Efter möte med vår ekonomiska förvaltare på HSB har styrelsen beslutat att höja månadsavgiften på våra bostadsrätter med 1% och övriga delar (garage, parkering, extraförråd, mc-platser) med 3% för kommande verksamhetsår. Senaste åren har vi höjt avgifterna något varje år för att ta höjd för kommande renoveringar och fortsatt hålla en god ekonomi i vår förening. Avgiftshöjningen gäller på aviseringarna fr.o.m. juli månad.