Nyheter

Projekt fler cykelplatser – steg 1

Hej,

det är nu dags för steg 1 i Projektet fler cykelplatser: 

 

·    Ca 13 nya platser samt 6-7 paketcykelplatser kommer tas fram i Garage 4,

·    Ca 30 nya cykelplatser kommer tas fram i Garage 3. Ordningsregler för Garage 3, efter slutfört projekt: inga paketcyklar får ställas i detta garage. Cyklar som har löstagbar kärra: det kommer finnas uppmärkta platser i garaget för att häkta av och ställa kärran på. Cyklar kommer inte kunna, av platsskäl, som idag, parkeras i Garage 3 med påhäktad kärra.

 

Utöver detta kommer Garage 3 förses med ändamålsenlig tvätt- och serviceutrustning. Låset i Garage 3 kommer bytas så att ordinarie portnyckel passar.

 

Tidplan

Entreprenören Berman & Höök Byggnadsaktiebolag AB kommer påbörja projektet måndagen 19/10. Projektet är avslutat före årsskiftet.

 

Mycket viktigt!

 

Garage 3 måste tömmas på alla cyklar senast onsdag 14/10! Ev. kvarvarande cyklar efter detta datum kommer flyttas – är de fastlåsta i räcken etc kommer låsen att klippas. För cyklar som idag förvaras i Garage 3: ställ vanliga cyklar i ordinarie cykelrum. Paketcyklar/cyklar med kärra: parkera längst in i Garage 4 på platser markerade med paketcykelsymbol på skissen nedan. Garage 4 öppnas med vanliga port-taggen.