Nyheter

Motioner inför stämman

Hej kära medlemmar.

På uppmaning från HSB har styrelsen beslutat att årets stämma kommer att hållas genom poströstning p.g.a den rådande pandemin.

Styrelsen har också beslutat att det inte skall behandlas några motioner på stämman utan behandlingen av dessa skjuts upp till en extra stämma när det är möjligt, preliminärt i vår. Medlemmar är välkomna att skicka in motioner fram till 2 veckor innan denna extra stämma hålls.