Nyheter

Höjda parkeringsavgifter fr.o.m 1/7

Efter sommaren kommer det att installeras laddstolpar för elbilar. 

Idag är det inte många medlemmar som kör elbilar, men under det gånga året har antalet på landets vägar ökat med nära 50% och experter ser inget som tyder på att trenden kommer vända. Vi räknar alltså med att det snart är fler boende som också väljer el, när här finns möjlighet att ladda.

El är bättre för klimatet än de fossila bränslena, men inget fordon kan konkurrera med cykeln.

Då det i föreningen bor en hel del som aldrig kör bil är det mest rättvist att medlemmar med bilparkering bekostar installationen av laddstolparna, oavsett drivmedel.

Vid en jämförelse med andra bostadsrättsföreningar framgår att Ankaret har väldigt låga parkeringsavgifter. Det är väl alla vi bilägare nöjda med, men styrelsen är enig om att en generell höjning om 3% + 50 kr/månad är helt rimlig. Höjningen innebär att på cirka tre år har intäkterna finansierat installationen. Kostnaden för att ladda står däremot respektive elbilsägare för. Höjningen träder i kraft den 1/7.

I och med detta blir Ankaret en än mer attraktiv förening och drar ett litet strå till stacken för en mer hållbar framtid!