Nyheter

UPPDATERING: Till er med garage-eller mcplats

UPPDATERING: Efter önskemål från medlemmar kring diskussion om regler för vad man får förvara vid sin garageplats SKER INGEN BORTFORSLING av material tills vidare.

Nedanstående text är ursprungstexten från brevet som gått ut till alla innehavare av garage-och mcplats.

"Mot bakgrund av tidigare påtalad brandrisk uppmanar styrelsen än en gång samtliga som förvarar lösa föremål i garagen att skyndsamt flytta bort dessa. Det som finns kvar måndag 13/4 omhändertas och lämnas tillbaka mot beskrivning. Det som inte hämtas inom tre månader bortskänkes.

Det som får förvaras på en plats i gemensamhetsgarage är enligt rekommendationen från bl.a. Räddningstjänsten Östra Götaland och Räddningstjänsten Väst:

  • 1 fordon
  • 4 stycken däck

Extra bensin får endast förvaras i reservdunk i fordonet.

Vid frågor, kontakta undertecknad.
Med vänlig hälsning
Styrelsen i HSB brf Ankaret
Genom 

 

 

Mikael Ala-Katara

Förvaltare
Tel: 010-442 2186
Mikael.alakatara@hsb.se