Nyheter

Förvaring av brännbart material i gemensamhetsgarage ej tillåtet

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationer om förvaring av brandfarliga varor i gemensamhetsgarage gäller enbart förvaring av:  

  • Fordon med tank 

  • Reservdunk om det förvaras inne i fordonet

Ingen brandfarlig gas eller vätska får förvaras här. I övrigt får inget brännbart material förvaras löst i garagen. Vi ber er därför plocka bort brännbart löst material i garagen.  

Som fastighetsägare har styrelsen en skyldighet att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt, vilket finns beskrivet i Räddningsverkets allmänna råd (2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete. Denna brandskyddspolicy är därför ett led i att förbättra brandskyddet. 

Vid frågor, kontakta :
Amanda Sandquist
Förvaltare
Tel: 010-442 22 07