Nyheter

Tvättstugeinformation

Informationen under ”Lokaler” och ”Tvättstugor” är även den uppdaterad.

Information gällande tvättstugerelaterat:

  • Tidigare gällde: Tvättiden måste påbörjas inom 30 minuter från starttiden. För att aktivera tvättiden låser man upp tvättstugan med sin tagg. Om tvättiden inte aktiverats inom 30 minuter försvinner bokningen. Denna tid är ändrad till 60 minuter.
  • Tidigare gällde: Det går endast att ha en tvättid bokad åt gången. Efter avslutad tvättid kan ny tid bokas. Det går att boka max 2 tvättider per vecka. Begränsningen på max 2 tvättider per vecka är borttagen.
  • Från första februari (1/2) gäller följande tvättider: 8-11, 11-15, 15-18, 18-21. Man kan fortsatt torka en timme efter tvättidernas slut.
  • Låset mellan tvättrum och torkrum i tvättstuga 2A och 2B tas bort.