Nyheter

Protokoll från stämman 18/11

Sedan några dagar tillbaka kan man ta del av protokollet från stämman som ägde rum 18/11.
Kopia sitter uppsatt på anslagstavlan i respektive trappuppgång.

Trevlig läsning!