Nyheter

Motioner inför stämman i november

Nu sitter det anslag i trapphusen med information om motioner till ordinarie stämma. Där finner ni även en exempelmall. (Mall finns för nedladdning här men även under "Föreningen" --> "Stämman")

Ni medlemmar är välkomna att komma in med motioner senast 30/9, antingen via mail till  eller i pappersform i brevinkastet på styrelseexpedtionen på gaveln av Haråsgatan 19.