Nyheter

Nyheter Renovering av entrépartier påbörjas 2/9

Våra entrépartier kommer att renoveras framöver av KME (se anslag i trappuppgångarna).

Arbetet startar 2 september och beräknas avslutas 20 september. Arbetet är till viss del väderberoende och kan förlängas vid dåligt väder.

När arbete sker i respektive port kommer det att sättas upp separata NYMÅLAT-lappar.
Var aktsam under denna period.