Nyheter

Provrenovering av entrédörr

Under sommaren har en entreprenör utfört provrenovering av entrédörren till uppgång 27.

Bifogat ser ni bild på före och efter.

Planen är att övriga entrédörrar ska renoveras på samma sätt under hösten.