Nyheter

Tvättstugenytt

Renoveringen av tvättstuga nr.2 (mellan uppgång 13 och 15) blev klar i april. Renovering av tvättstuga nr.1 (mellan uppgång 5 och 7) har påbörjats och beräknas vara klar till juli.

I och med renoveringarna får vi även ett digitalt bokningssytem. Det går att boka tvättid via webben, i app eller med era taggar märkta ”Paralarm” på infotavlan vid respektive tvättstuga (i dagsläget finns enbart en sådan tavla vid tvättstuga 2)

Under ”Lokaler” och ”Tvättstugor” har ny information tillkommit.
Bifogat finner ni även instruktion för att boka tvättid via webben.