Nyheter

Trygghetsfrågor / Grannsamverkan

Som ett led i styrelsens arbete med trygghetsfrågor hölls informationsmöte med polisen 7/2.
Där blev vår förening rekommenderad att skapa uppmärksamhet för grannsamverkan bland medlemmarna. Ett sätt att göra detta, enligt polisen, är att be alla medlemmar maila observationer/misstänkt beteende/etc till mailadressen:

Styrelsen läser regelbundet denna mailadress, och vidarerapporterar inkomna observationer till vår förenings kontaktperson hos polisen. På detta sätt kan polisen sammanställa en bild av vad som pågår i området. Föreningen kommer även få information om misstänkta aktiviteter och skeenden genom denna mailadress. T ex om det sker mycket inbrott/bilinbrott/etc i vårt område, inrapporterat av andra föreningar i närområdet. Pågående brott anmäls som vanligt till 112.

Gör föreningen dessa delar, och arbetar någorlunda aktivt med dessa frågor, är vi kvalificerade att få Grannsamverkan-skyltar. Dessa finns i olika storlekar, bl a för att fästa på våra fasader. Enligt polisen kan man statistiskt notera att antalet incidenter minskar i och med uppsättande av dessa skyltar, och ett aktivt arbete inom vår förening med grannsamverkan.