Nyheter

P-platser i garage 2 påverkas av håltagning

Mellan 31 januari och 15 februari kommer det att utföras håltagningar i bjälklag för pågående arbete med tvättstugorna ovanför garage 2 (tvättstuga 2). 

Mellan kl. 07:00 och 16:00 under dessa tider behöver vi därför åtkomst till p-platserna mot väggen i garage 2 för håltagning samt dragning av avloppsledningar.