Nyheter

Mindre fasadarbete v.45-46, Haråsgatan 23-27 (se anslag i trappuppgångar och bifogat)

En enklare tegelfasadsrenovering på gårdsfasaden vid Haråsgatan
23-27 kommer att påbörjas under v. 45 då ställning byggs.

Under v.46 kommer tegelarbeten utföras genom att trasiga tegelstenar och
trasiga balkar ovanför fönster byts ut.

Arbetena under v. 46 kommer att förorsaka en del buller, vibrationer
och det kommer att damma.
Därför är det viktigt när arbetena påbörjas att ni håller fönster och friskluftsventiler intill arbetsplatsen stängda under arbetstid, som är mellan klockan 7:00 och 16.00. Ni bör även ta ner sådant som är ömtåligt från ytterväggar och på fönsterbänkar då det kan ramla ner pga. vibrationerna.

Vi ska inte arbeta på balkongerna men vid sidan av så har ni något ni är rädda om, ta in detta under tiden vi arbetar på fasaden.